Heemkundevereniging Den Hogert
Gemonde


Privacybeleid en auteursrecht

Privacybeleid

Heemkundevereniging Den Hogert stelt alles in het werk om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het bestuur heeft hierover advies ingewonnen bij het Brabants Heem. Op basis van dit advies heeft het bestuur een privacyverklaring opgesteld. Deze is op 14 maart 2019 vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de vereniging. Kortweg geformuleerd zijn de belangrijkste uitgangspunten voor ons beleid:

  • In principe publiceren wij geen gegevens over personen, die nog in leven zijn, tenzij die personen daarvoor zelf toestemming hebben gegeven.
  • De gegevens over onze leden, sponsors en donateurs gebruiken wij uitsluitend voor het realiseren van de doelstellingen van onze vereniging. Commercieel gebruik is uitgesloten.

In de AVG worden nog meer punten genoemd, die voor verenigingen van belang kunnen zijn. Voorzover die relevant zijn voor onze vereniging krijgen zij aandacht in de privacyverklaring. U kunt deze verklaring hier inzien.

Auteursrecht

Heemkundevereniging Den Hogert presenteert via de website van Brabants Erfgoed, de eigen verenigingswebsite en het jaarboek een grote verzameling artikelen en afbeeldingen. Deze verzameling is onder andere verkregen door eigen vervaardiging en schenkingen van particulieren of instellingen en is met de grootst mogelijk zorg gedigitaliseerd, beschreven en gepresenteerd.

Heemkundevereniging Den Hogert heeft in redelijkheid getracht alle maatregelen te treffen om geen inbreuk te doen op het auteurs- of beeldrecht van individuele fotografen, bedrijven of instellingen en bestaande rechten te respecteren.

Als de vereniging abusievelijk het auteursrecht of andere rechten heeft geschonden verzoeken wij u ons daarover per brief of e-mail (secretaris@heemkundegemonde.nl) te informeren onder vermelding van het betrokken document, zo mogelijk met objectnummer, zodat we deze fout kunnen corrigeren.